Корпоративни маркетингови обучения

Шаблоните са изградени от елементи, които може да промените, за да отговарят изцяло на вашите изисквания.

Призив за действие

Dream Shop

Корпоративни маркетингови обучения

Адлайн ЕООД предлага фирмени маркетингови обучения.

  • Индивидуален подход;
  • Над 90% ефективност;

Корпоративите маркетингови обучения са разработени специално, за да помогнат на собствениците на бизнеси, маркетинговите мениджъри и ключовите хора в компаниите, да се справят с разработването, интегрирането и анализа на фирмената маркетингова стратегия.
Как можем да помогнем на Вашия маркетингов отдел да бъде по-продуктивен и креативен? 

В Адлайн ЕООД има уникален подход при избработването на фирмени маркетингови обучения. Подходът ни е строго индвидуален и съобразен със спецификата на дейността, големината на организацията, както и нейните нужди.  

Какво получава Вашата организация ?

Обратна връзка

Извършваме първоначален одит на всички процеси, които са свързани с маркетинговата дейност. Целта е да получим автентична обратна връзка за моментното състояние за маркетинговата дейност на фирмата/ организацията.

Индивидуално фирмено обучение

Обучението се състои в три модула: “Въведение - основи на маркетинга, дигитален маркетинг, дигитална сигурност и поведение в социалните мрежи” , “Създаване, планиране и интегриране на маркетинговата стратегия - интегриран подход”, “Анализ на резултатите и оптимизиране на програмата”.

Практически уебинар

В рамките на 60 мин. , 30 дни след обучението.

Материали и инструменти

Чек листи за проследяване на дейнностите в трите модула;  Безплатни материали и инструменти за служителите; * Безплатен практически уебинар в рамките на 60 мин. , 30 дни след обучението.