Нашите страхотни клиенти

Партия Възраждане

Предизборна кампания "Местни избори 2019"

 • Предварителен онлайн анализ.
 • Определяне на онлайн маркетиновите цели.
 • Определяне на маркетинг инструмените, които ще се използват за достигане на аудиторията.
 • Създаване на маркетинг стратегия  за социалните мрежи.
 • Анализ нa конкуренцията- уеб сайтове и фейсбук страници .
 • SWOT анализ на онлайн представянето и избор на стратегически алтернативи за социалните мрежи.
 • Създаване на релевантно съдържание, настройка и оптимизация на реклами във Facebook & Instagram.
 • Маркетинг консултации по време на рекламната кампания;
 • Анализ на резултатите.
Изпратете запитване

G-BAR

Маркетингово проучване и одит. Изготвяне на интегирана маркетингова стратегия, план за съдържание в социалните мрежи, послания

 • Проучване на потребителските нагласи  - анкета 1000 респондента;
 • Изготвяне на SWOT анализ;
 • Предварителен анализ на пазара, нишата и конкурентите;
 • Анализ на комуникационните канали и активности до момента;
 • Изготвяне на амркетингов одит;
 • Изготвяне на интегрирана маркетингова стратегия;
 • План за съдържание за социалните мрежи;
 • Ключови послания към таргетните аудитории и теми за съдържание;

Верига ресторанти Dolce Amaro

Маркетингов одит, проучване и анализ. Изготвяне на стратегия за репозициониране.

 • Предварителен анализ, проучване на потребителските нагласи;
 • Маркетингово проучване - анкета, 500 респонденти;
 • Фокусни групи - вътрешни и външни;
 • Анализ на топ 3 конкуренти;
 • Таен клиент;
 • Изготвяне на интегрирана маркетингова стратегия;
 • Изготвяне на ключови послания, теми за съдържание;
 • План за съдържание за социалните мрежи;
 • Стратегия за рекламиране;
 • Изпълнение и реализация на стратегиите;
Изпратете запитвание

Quarry Life Aword 2021 

Изработка на кампании в социалните мрежи за международния конкурс Quarry Life 2021, организиран от Devnya Cement.

 • Изработка на план за съдържание за социалните мрежи;
 • Изработка на материали за съдържание за кампанията;
 • Организиране на рекламни кампании;
 • Представяне на конкурса пред широката академична общност и общественост;

Политическа предизборна кампания в социалните мрежи

Създаване, реализиране и анализ на интегрирана политическа предизборна кампания в социалните мрежи за ПП Възраждане.

 • Създаване на план за съдържание;
 • Избор на ключови послания;
 • Създаване на съдържание - визуално, видео, копирайтинг;
 • Създаване и изпълнение на стратегия за рекламиране;
 • Управление на публични политически профили във фейсбук и инстаграм;
 • Управление на публични политически страници - фейсбук, инстаграм, телеграм, ютуб, тикток.
 • Административни казуси и верификации;
Изпратете запитване

City Comfort Ltd.

Маркетингов одит и избор на стратегия за репозициониране

 • Проучване на възможностите за онлайн и офлайн маркетинг развитие на фирмата, посредством специфични онлайн анализи и метрики;
 • Предварителен онлайн анализ;
 • Анализ нa конкуренцията+ като сайтове;
 • Оn page анализ на сайта;
 • Анализ на ключови думи в областта през последните 1, 5 и 12 години, настоящи резултати в google;
 • Определяне на най-ефективните ключови думи, като се изследва обема на търсене по тези думи в Google и конкуренцията по тези термини;
 • SWOT анализ на онлайн представянето и избор на стратегически алтернативи;
 • Идеи за подобряване на онлайн/ офлайн представянето; 
 • Определяне на маркетинг инструмените, които ще се използват за достигане на таргет групата чрез използване на различини комуникационни канали;
 • Изготвяне на интегриран маркетинг план и програма;
Изпратете запитване

 AdventureNET

 Задълбочено проучване, анализ, планиране и стратегия за развиване на успешен маркетинг на фирмата в он и офлайн среда.

 • Установяване на принципните грешки в маркетинг микса.
 • Проектиране творческа маркетинг стратегия, вдъхновена от клиента и създаване на стойност за целевите клиенти.
 • Сегментация на пазара.
 • Диференциация и избор на стратегия за репозициониране.
 • Изготвяне на интегриран маркетинг план и програма.
 • Изграждане стратегия за установяване на преки взаимоотношения с клиентите.
 • Реализиране на стратегията.
 • Анализ на резултатите след първите 9 месеца.
Изпратете запитване

Неостил ЕООД- nuevo.bg, free-gift.best

Постиг план - създаване и изпълнение

 • Създаване на план за съдържание във Facebook
 • Изработка на постинг план и изпълнение;
 • Изработка на презентационни продуктови видеа;
Изпратете запитване

iZi Fashion -  български производител

Комуникационна стратегия за Facebook & Instagram

 • Създаване на теми за създаване на съдържание в двете социални мрежи;
 • Комуникационен план за двете социални мрежи;
 • Изработка на послания за целевата аудитория в двете социални мрежи;
 • Концепции и изработки на рекламни кампании в двете социални мрежи;
 • Оптимизиране на резултатите от рекламните кампании;
Изпратете запитване