Нашите страхотни клиенти

Партия Възраждане

Предизборна кампания "Местни избори 2019"

 • Предварителен онлайн анализ.
 • Определяне на онлайн маркетиновите цели.
 • Определяне на маркетинг инструмените, които ще се използват за достигане на аудиторията.
 • Създаване на маркетинг стратегия  за социалните мрежи.
 • Анализ нa конкуренцията- уеб сайтове и фейсбук страници .
 • SWOT анализ на онлайн представянето и избор на стратегически алтернативи за социалните мрежи.
 • Създаване на релевантно съдържание, настройка и оптимизация на реклами във Facebook & Instagram.
 • Маркетинг консултации по време на рекламната кампания;
 • Анализ на резултатите.
Изпратете запитване

 AdventureNET

 Задълбочено проучване, анализ, планиране и стратегия за развиване на успешен маркетинг на фирмата в он и офлайн среда.

 • Установяване на принципните грешки в маркетинг микса.
 • Проектиране творческа маркетинг стратегия, вдъхновена от клиента и създаване на стойност за целевите клиенти.
 • Сегментация на пазара.
 • Диференциация и избор на стратегия за репозициониране.
 • Изготвяне на интегриран маркетинг план и програма.
 • Изграждане стратегия за установяване на преки взаимоотношения с клиентите.
 • Реализиране на стратегията.
 • Анализ на резултатите след първите 9 месеца.
Изпратете запитване

City Comfort Ltd.

Маркетингов одит и избор на стратегия за репозициониране

 • Проучване на възможностите за онлайн и офлайн маркетинг развитие на фирмата, посредством специфични онлайн анализи и метрики;
 • Предварителен онлайн анализ;
 • Анализ нa конкуренцията+ като сайтове;
 • Оn page анализ на сайта;
 • Анализ на ключови думи в областта през последните 1, 5 и 12 години, настоящи резултати в google;
 • Определяне на най-ефективните ключови думи, като се изследва обема на търсене по тези думи в Google и конкуренцията по тези термини;
 • SWOT анализ на онлайн представянето и избор на стратегически алтернативи;
 • Идеи за подобряване на онлайн/ офлайн представянето; 
 • Определяне на маркетинг инструмените, които ще се използват за достигане на таргет групата чрез използване на различини комуникационни канали;
 • Изготвяне на интегриран маркетинг план и програма;
Изпратете запитване

iZi Fashion -  български производител

Комуникационна стратегия за Facebook & Instagram

 • Създаване на теми за създаване на съдържание в двете социални мрежи;
 • Комуникационен план за двете социални мрежи;
 • Изработка на послания за целевата аудитория в двете социални мрежи;
 • Концепции и изработки на рекламни кампании в двете социални мрежи;
 • Оптимизиране на резултатите от рекламните кампании;
Изпратете запитване

Неостил ЕООД- nuevo.bg, free-gift.best

Постиг план - създаване и изпълнение

 • Създаване на план за съдържание във Facebook
 • Изработка на постинг план и изпълнение;
 • Изработка на презентационни продуктови видеа;
Изпратете запитване