Политическа кампания в социалните мрежи

Предлагаме изработка на цялостна стратегия, концептуален план и реализация на политическа кампания в социалните мрежи: Facebook, Instagram, YouTube & TikTok. 

Запитване за цена

Нашият подход


Предварително проучване

Ситуационен и SWOT анализ на моментното състояние. Анализ на силните и слабите страни в социалните мрежи. Анализ на основната конкуренцията като предизборни политики и обещания и тяхното изпълнение по време на мандата. Определяне на "перфектният гласоподавател".

Интегрирана маркетингова стратегия

Създаване на интегрирана маркетингова стратегия за социалните мрежи. Избор на стратегически комуникационни канали и инструменти, с които ще бъде достигнат "перфектният гласоподавател". Послания и целеви групи. 

Творчески план

Изработка на творчески план на база изградена интегрирана маркетингови стратегия за социалните мрежи. Създаване на постинг план, тайминг и типове съдържание, имплиментиране на ново стратегическо съдържание за част от целевите групи с цел тяхното ангажиране.

Изпълнение

Изпълнение на предварително изработен план за социалните мрежи. Работа с видео съдържание, публикации, рекламиране, бюджетиране, инфлуенсъри, мониторинг в социалните мрежи, опитмизиране на съдържанието, широк обхват и висока ангажираност на целевата аудитория.

Местни избори 

Адлайн ЕООД има успешно проведена кампания в социалните мрежи за местни избори 2019 г.

  • Временият диапазон за подготовка е от 45 дни до 1 месец;
  • По време на активна кампания работим със собствен PR или с този на клиента като следваме интегрирана комуникационна стратегия.
  • Онлайн обучения на кандидатите в 31 МИР - поведение в социалните мрежи, тактики и стратегии за достигане и ангажиране на целевата аудитория;
Запитване за цена

Парламентарни избори

Адлайн ЕООД има успешно проведена кампания в социалните мрежи за парламентарни избори 2021 г.

  • Подготвителен период 2 месеца;
  • По време на активна кампания извършваме медиен мониторинг в социалните мрежи и следваме изработена комуникационна стратегия от ЩАБ-а на политическата партия.
  • Онлайн обучения на кандидатите за народни представители в 31 МИР - поведение в социалните мрежи, тактики и стратегии за достигане и ангажиране на целевата аудитория;
Запитване за цена
Не са необходими огромни бюджети за рекламиране в социалните мрежи, за да достигнем до нова и държим ангажирана настоящата целева аудитория. Необходими са интегрирана стратегия, ясен комуникационен план, последователни и целенасочени действия.

Част от нашите невероятни резултати

Резултатите, които сме постигнали са следствие от усилена съвместна работа както с лидера на партията, така и с вътрешния екип. Рекламният бюджет, който е използван за цялата тримесечна кампания е по- малко от 4000$. 

АНГАЖИРАНОСТ

Ангажираността е най-важният показател в социалните мрежи. Високата ангажираност е предпоставка за увеличаване на електоралната маса.

2 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

Два дни преди дългочакваните парламентарни избори в началото на 2021 г. , нашият клиент е с най-висока ангажираност от всички политически субекти в социалните мрежи. Дневният бюджет за реклама е по-малко от 100$., а общо изхарчения за целия тримесечен период, е по- малко от 4000$.

СЛЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН

Това са резултатите след 3 месечна висока активност и ангажираност във Facebook. Важно е да отбележим, че изхарчените бюджети от страна на другите политически партии и субекти е между 25 000$ - 50 000$.